Γιώργος
Level: Elf

Διαδρομές
87%

Στράτος
Level: Forest Wizard

Διαδρομές
94%

Βαγγέλης
Level: Elf

Διαδρομές
78%

Δημήτρης
Level: Parnitha Orc

Διαδρομές
06%

Ηρακλής
Minion

Διαδρομές
05%

Ερμής
Minion

Διαδρομές
05%

Ιωάννης – “Σεχίδης” -Λυσανδρόπουλος
Saruman

Διαδρομές
54%

Sozzy Schizbourne
Parnitha Crew

Διαδρομές
38%